لطفا کمی صبر کنید

سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان تهران منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر غلامرضا بخشی خانیکی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان تهران منصوب شد.