لطفا کمی صبر کنید

تقدیر از حسن بشیر به عنوان استاد برتر آموزشی و پژوهشی فرهنگ و ارتباطات

دیروز دوشنبه مورخ 21/12/1396 چهارمین جشنواره تقدیر از اساتید و دانشجویان برتر آموزشی و پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، یادواره آیت الله مهدوی کنی به رسم تقدیر از فعالیت های ارزنده در راستای پیشرفت علمی و تحقق دانشگاه اسلامی مرجع برگزار شد.