لطفا کمی صبر کنید

استقرار نیروهای پلیس در616 نقطه شهر تهران

رییس پلیس تهران بزرگ از استقرار نیروهای پلیس در ۶۱۶ نقطه شهر تهران خبر داد.