لطفا کمی صبر کنید

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۷ برگزار شد

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۷ به ریاست وزیر کار برگزار شد.