لطفا کمی صبر کنید

درحال به‌روز رسانی/آمار لحظه‌ای مصدومان و افزایش قطع عضو چهارشنبه آخرسال/آتش نشانی:هیچ تماسی پشت خط نمی‌ماند

جزئیات آمار و اخبار حوادث چهارشنبه آخرسال در پایتخت و سراسر کشور را در مطلب پیش‌رو دنبال کنید.