لطفا کمی صبر کنید

حمید بقایی به زندان معرفی شد

حمید بقایی برای اجرای حکم صادره به زندان معرفی شد.