لطفا کمی صبر کنید

مراجعه کنندگان در حد سطحی آسیب دیده اند

ایلنا: پزشک اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی با بیان اینکه تاکنون مراجعه کنندگان در حد سطحی آسیب دیده اند، گفت: تا همین هفته پیش موارد مراجعه ای داشتیم که مربوط به چهارشنبه سوری سال گذشته بود که جهت عمل های ترمیمی آمده بودند.