لطفا کمی صبر کنید

کوچکترین ناامنی در تهران گزارش نشده است

ایلنا: رییس پلیس پایتخت گفت: علیرغم شلوغ کاری شبکه های معاند و توهمات گردانندگان این شبکه ها خوشبختانه کوچکترین ناامنی در تهران گزارش نشده است.