لطفا کمی صبر کنید

70 درصد باغات نابود شده است

ایلنا: در جریان طرح لغو مصوبه برج-باغ سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه این مصوبه ذاتا تخلف پذیر بود، روی ضرروت لغو این مصوبه تاکید کرد و اعضای شورا در رابطه با شرایط نامناسب و نابودی باغات تذکر دادند.