لطفا کمی صبر کنید

پایان گروگانگیری در کمتر از ۱۵ دقیقه

فردی برای نرفتن به کلینیک ترک اعتیاد، مادر خود را گروگان گرفت.