لطفا کمی صبر کنید

گزارش ۵۳ مورد آتش سوزی در ۴ ساعت

مدیرستاد آتش نشانی شهر تهران از وقوع ۵۳ مورد گزارش آتش سوزی در تهران از ساعت ۱۷:۲۰ تا ۲۱:۳۰ خبر داد.