لطفا کمی صبر کنید

شاخص کیفیت هوای تهران در وضعیت «بنفش» قرار گرفت

شاخص آنلاین کیفیت هوای تهران در برخی مناطق در وضعیت بنفش(بسیار ناسالم) قرار گرفت.