لطفا کمی صبر کنید

ورود سامانه بارشی از پنجشنبه به کشور

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه فردا و پس فردا (۲۳ و ۲۴ اسفند) اغلب مناطق کشور بدون بارش خواهند بود، از نفوذ سامانه بارشی به کشور از روز پنجشنبه خبر داد.