لطفا کمی صبر کنید

کاهش سرطان معده در ایران / افزایش سرطان پستان همراه با بالا رفتن سن افراد

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «روند سرطان معده رو به کاهش نسبی است اما سرطان پستان مانند همه کشورهای دنیا با توجه به افزایش سن، در حال صعود است.»