لطفا کمی صبر کنید

جعفری : با 60 درصد هدررفت آب در کشور مواجه هستیم

قائم مقام مرکز مدیریت محیط زیست گفت: اگر منابع آب شرب و غیر شرب از هم جدا شود بیشتر از بسیاری از توصیه های صرفه جویی در مصرف آب، نتیجه خواهیم گرفت.