لطفا کمی صبر کنید

استفان هاوکینگ درگذشت

استفان هاوکینگ دانشمند سرشناس بریتانیایی در ٧٦ سالگی درگذشت.