لطفا کمی صبر کنید

توضیح سراج درباره طرح ترافیک جدید و سود‌های سپرده ۲۰ درصدی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید طرح ترافیک جدید پس از تایید از سوی فرمانداری تهران، مورد بررسی قرار می‌گیرد.