لطفا کمی صبر کنید

تشکیل حلقه های گفتگو محور در حوزه خانواده تحت عنوان «گپ»

مدیر کانون رشد خلاق از تشکیل حلقه های گفتگو محور در حوزه خانواده تحت عنوان «گپ» خبر داد و گفت: حاضران در این گفتگوها، به بیان تجربیات خود در حوزه خانواده می پردازند.