لطفا کمی صبر کنید

انتصاب سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با حکم نجفی

اکبر نعمتی در حکمی از سوی نجفی به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران منصوب شد.