لطفا کمی صبر کنید

شماره 35 و نوروزی ماهنامه قلمرو رفاه منتشر شد

شماره 35 و نوروزی ماهنامه قلمرو رفاه، تنها نشریه حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی ایران، منتشر شد.