لطفا کمی صبر کنید

اختلاس چندین میلیاردی توسط حمید بقای/تصرف غیرقانونی دراموال دولتی

دادستان تهران از اختلاس چندین میلیاردی و تصرف اموال دولتی توسط حمید بقایی خبر داد.