لطفا کمی صبر کنید

ترافیک در مسیرهای بهشت زهرا

از صبح امروز مسیرهای منتهی به بهشت زهرا شاهد ترافیک است.