لطفا کمی صبر کنید

بهترین راه برای یافتن قطعات قدیم و جدید بهشت زهرا(س) + نقشه

آخرین پنج شنبه و جمعه سال روزهای زیارتی اهل قبور و درگذشتگان است و در این میان داشتن نقشه راهنما می‌تواند مانع سردرگرمی شهروندان برای یافتن قبور اموات شود.