لطفا کمی صبر کنید

رانندگان حق بیمه فروردین ۹۷ را اسفندماه بپردازند

رانندگان بیمه شده تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می توانند در اسفند ماه ۹۶ حق بیمه سال ۹۷ را واریز کنند.