لطفا کمی صبر کنید

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

هوای امروز تهران برای گروه های حساس آلوده است.