لطفا کمی صبر کنید

دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشکنانه مدارا نخواهد کرد

جعفری دولت‌آبادی از صدور ۱۷۵ فقره کیفرخواست در مورد متهمان آشوب‌های دی‌ماه خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشکنانه مدارا نخواهد کرد.