لطفا کمی صبر کنید

دلایل مخالفت یک سازمان مسیحی آمریکایی با سند آموزش ۲۰۳۰

موضع‌گیری‌ها درباره سند جنجالی آموزش جامع جنسیت یونسکو یا همان ۲۰۳۰ ادامه دارد.