لطفا کمی صبر کنید

امیدواریم دولت در خدمت به مردم به موفقیت کامل دست یابد

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری گفت: از خداوند متعال برای این دولت توفیق الهی برای برآورده ساختن خواست های مردم را مسئلت داریم.