لطفا کمی صبر کنید

ضرورت ارائه گزارش عملکرد شورای چهارم برای استحضار مردم

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: درآغاز دوره پنجم شورای شهر تهران ارائه گزارش از عملکرد شورای چهارم می تواند در راستای کیفیت و کمیت قوانین مفید به فایده باشد.