لطفا کمی صبر کنید

۱۲ شهریور پایان کار شورای چهارم خواهد بود

رییس شورای شهر تهران گفت: بر اساس قانون جدید ۱۲ مرداد تاریخ شروع شورای پنجم بوده اما این امر هنوز از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده بنابراین براساس قانون تاریخ پایان دوره چهارم ۱۲ شهریور است.