لطفا کمی صبر کنید

همایش دادستان های عمومی و نظامی در گلستان برگزار می شود

همایش فصلی دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان ها و دادستان های نظامی سراسر کشور با حضور دادستان کل کشور در گلستان برگزار می شود.