لطفا کمی صبر کنید

نزاع خیابانی با بیل و چماق در مشکین شهر

نزاع خیابانی با بیل و چوب و چماق در مشکین شهر باعث مصدومیت شدید یک جوان شد.