لطفا کمی صبر کنید

فریب پزشکان غیرمتخصص در لیزر موهای زائد را نخورید

- ایسنا نوشت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تاکید بر انجام لیزر موهای زائد بدن توسط پزشکان متخصص، اظهار کرد: هیچ گاه افراد در انجام لیزر موهای زائد فریب پزشکان غیرمتخص نخورند .