لطفا کمی صبر کنید

فیلم سیاه، راز شکایت دروغین را فاش کرد

کشف فیلم سیاه چند ثانیه‌ای از لحظه ارتباط پنهانی دست دو مرد جوان و زن آرایشگر را رو کرد. هر سه آنها با حکم دادگاه در مجموع به شلاق و تبعید محکوم شدند.