لطفا کمی صبر کنید

شکایت متهم پرونده نفتی از بابک زنجانی

متهم ردیف سوم پرونده نفتی می گوید وقتی متوجه شده زنجانی امضای او را جعل کرده، از او در محاکم دادگستری طرح شکایت کرده است.