لطفا کمی صبر کنید

بیماران به جز صندوق بیمارستان، جای دیگر پول نپردازند

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت با تشریح تفاوت قبولی رشته پزشکی در ایران و کشورهایی چون کانادا و آمریکا که اصلا برای پزشکی کنکوری به‌مانند ایران ندارند، از مردم و بیماران خواست که هزینه بیمارستان را فقط به صندوق واریز کنند.