لطفا کمی صبر کنید

چهار سال آینده آخرین‌‌‌ مهلت جوانگرایی!

در دهه نخست انقلاب فرصت‌های مدیریتی زیادی به جوانان داده ‌شد، برای مثال، اشخاص در بازه سنی ۳۰تا۴۰ سال، به وزارت هم رسیدند اما با گذشت یک دهه از انقلاب، جوانان تا حد محسوسی نادیده گرفته ‌شدند.