لطفا کمی صبر کنید

مواجهه 513 شهر کشور با تنش آبی

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به این که ایران یکی از کشورهای زلزله خیز و پرحادثه جهان است اظهارکرد: در سال گذشته 513 شهر و 13 مرکز استان کشور با تنش آبی روبه‌رو بودند.