لطفا کمی صبر کنید

نقش اساسی سپاه در تکمیل خط ۸ مترو/ استانداردهای لازم در ساخت ایستگاه شهر آفتاب رعایت شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپاه در تکمیل خط ۸ متروی تهران زحمات زیادی کشیده و کار را انجام داد.