لطفا کمی صبر کنید

سازش پرونده یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومانی در شورای حل اختلاف

به همت اعضای شعبه شماره ۳ شورای حل اختلاف بخش شریف آباد یک فقره پرونده به مبلغ یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان با سازش مختومه شده است.