لطفا کمی صبر کنید

بررسی الزام شهرداری به ارائه لایحه پشتیبانی از خودروهای هیبریدی

یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل پشتیبانی از خودروهای هیبریدی در فضاهای شهری در صحن شورا بررسی می شود.