لطفا کمی صبر کنید

اتمام چاپ کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اتمام چاپ کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید خبرداد و گفت: کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در حال چاپ است.