لطفا کمی صبر کنید

تولید مصالح ساختمانی از خاک و نخاله افزایش می‌یابد

معاون پسماندهای ساختمانی و عمرانی سازمان مدیریت پسماند از احداث سه واحد کارخانه بازیافت خاک و نخاله در مجتمع آبعلی طی ماه‌های آتی‌ خبر داد.