لطفا کمی صبر کنید

برای خدمت به مردم مانع تراشی نکنیم/ عده می گویند آماده اند که شهر سوخته تحویل بگیرند

شهردار تهران گفت: منتقدان بنده می گویند که رویکردهای شهرداری تهران در این ۱۲ سال اشتباه بوده و حتی عده ای می گویند آماده اند شهر سوخته تحویل بگیرند.