لطفا کمی صبر کنید

خبرنگاران همکاران ناجا در انعکاس اخبار صحیح هستند

سردار اشتری گفت: هر جامعه ای که توسعه یافته باشد در بخش رسانه باید قوی باشد ما نیاز به رسانه و اطلاع رسانی داریم و خبرنگاران همکاران ناجا در انعکاس اخبار صحیح هستند .