لطفا کمی صبر کنید

پرواز آخرین کاروان زائران ایرانی عصر امروز از ساری به جده/ فردا همه زائران ایرانی در مکه هستند

آخرین کاروان زائران ایرانی عصر امروز از ساری به جده پرواز کرده و این گروه از زائران پس از احرام بستن در مسجد جحفه، وارد مکه شده و اعمال عمره تمتع را به جای خواهند آورد.