لطفا کمی صبر کنید

اساس جشنواره «جابر ابن حیان» بر اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان استوار است

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: جشنواره جابر ابن حیان نماد همکاری و همراهی است و بنیاد آن بر اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان استوار است و جوانه‌هایی را که در دستان دانش‌آموزان امروز شکل گرفته است، بارور خواهد کرد.