لطفا کمی صبر کنید

لزوم تسهیل فرآیند حقوقی فرزندخواندگی

فرزند خواندگى فرایندی حقوقى است كه برای منافع دو گروه ویژه ايجاد شده است. گروه نخست كودكان بى‌سرپرست يا بد سرپرستی هستند كه با فرزند خواندگى از نعمت داشتن خانواده بهره‌مند مى‌شوند.