لطفا کمی صبر کنید

ارتقای توان دفاعی و رزمی حد و مرزی ندارد

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتقای توان دفاعی و رزمی حد و مرزی ندارد و ما در این زمینه نهایت تلاش خود را خواهیم کرد.