لطفا کمی صبر کنید

توصیه‌هایی ویژه به مدیران کاروان‌ها برای مراقبت از زائران بیمار قلبی

جانشین مدیر عملیات پزشکی حج 96 به پزشکان و مدیران کاروانها توصیه کرد که مواظب بیماران قلبی در هنگام طواف، سعی و صفا باشند.